Ping your blog, website, or RSS feed for FreeTasawwuf Sunni


A.    Pengertian Tasawuf Sunni

Tasawwuf sunni ialah aliran tasaawuf  yang berusaha memadukan asapek hakekat dan syari'at,  yang senantiasa memelihara sifat kezuhudan dan mengkonsentrasikan pendekatan diri kepada allah, dengan berusaha sungguh-sugguh berpegang teguh terhadap ajaran al-Qur'an, Sunnah dan Shirah para sahabat.Dalam kehidupan sehari-hari para pengamal tasawwuf

0 komentar:

Posting Komentar